Esimene ettevõtja lõi kopa maasse

Suure-Jaani tööstusalal lõi esimesena kopa maasse OÜ SKM Metallitööd. Nagu ettevõtte nimigi ütleb, siis hakatakse valmivas hoones tegelema metallitöödega.

Hoonestusõiguseid on omandanud veel 4 ettevõtet:
OÜ FinEst Wood – 6 elamumaa krunti, esimesed majad valmis;
AS Viljandi Espak – 2 krunti, planeeritud ehitusmaterjalide kauplus;
OÜ ProTools – 3 krunti, ühele krundile planeeritud I etapis iseteeninduslik autopesula ja II etapis uus söögikoht ning teistel kruntidel rentimiseks mõeldud laohoonete kompleks;
GARAM Elektronik AB – 1 krunt, planeeritud hoone elektroonikakomponentide valmistamiseks.

Ettevõtted on kohustatud hoonestama kinnistu ja ehitise valmis ehitama 5 (viie) aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Ehitis loetakse valminuks, kui ehitisel on olemas kasutusluba.