Projektist

Praegune seis

Tööstusala taristu on välja ehitatud. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Projekt nr EU52112

Projekti kogumaksumus:  1 679 511,95 eurot
Projekti toetus:  1 427 585,14 eurot

Arendaja:
Põhja-Sakala Vallavalitsus

Projekteerija:
Skepast&Puhkim OÜ

Ehitaja:
Teearu Grupp OÜ,
projektijuhi tel 508 1485

Omanikujärelevalve:
Teehoiu Partnerid OÜ,
tel 5665 2801

Valmimise tähtaeg: 30.11.2019

Projekti eesmärk ja tulemused

Projekti “Suure-Jaani tööstuspargi arendamine” üldine eesmärk on suurendada ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt. Selle saavutamiseks arendatakse välja tööstuspark Suure-Jaani linna servas. Projekti väljundiks on ettevõtlusega tegelemiseks vajaliku taristuga varustatud tööstuspark, mis koosneb 19-st tootmis- ja ärimaa ning 6-st elamumaa krundist ning laiub 16 ha suurusel maa-alal.

Tööstuspargi visiooni kohaselt tegutseb aastal 2030seal vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikaudu 200 töökohta. Kolm aastatpeale projekti lõppu on kasutusel pooled tööstuspargi kruntidest.