Müügiinfo

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on tähelepanu.jpg

Põhja-Sakala Vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Suure-Jaani tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. märts 2020 kell 10.

Pakkumuste avamine toimub 23.03.2020 kell 10.05 Suure-Jaanis Lembitu pst 42 III korruse saalis. Pakkumuste avamine on avalik.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalallkirjastatud DigiDoc-konteinerina e-posti aadressile hanked@pohja-sakala.ee märgusõnaga „Tööstusala”.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi!

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • pakkuja kontaktaadress, kontakttelefon;
  • objekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma eurodes. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad on erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustele, mis on kehtestatud Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04. märtsi 2020 korraldusega nr 128;
  • nõustumine hoonestusõiguse seadmise tingimustega, mis on kehtestatud Põhja-Sakala Vallavolikogu 28. novembri 2019 otsusega nr 157;
  • esindajana osalemisel tuleb koos pakkumisega esitada esindusõigust tõendav volikiri;
  • pakkumise esitaja digitaalallkiri.

Enampakkumises olevate kruntidega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud ajal ja enampakkumisel osalemise kohta saab täpsemat infot
arendusspetsialist Erki Heinastelt, tel 5190 0865, e-post erki@pohja-sakala.ee.

Kui soovid teavitust järgmisest enampakkumisest, võta julgelt ühendust.