Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab enampakkumise Suure-Jaani hoonestusõiguse seadmisele

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab 03. septembril 2019 kell 14 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42, Suure-Jaani linnas suulise enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks järgmistele Suure-Jaani tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele:

1.1 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 3;
katastritunnus: 61501:001:0167;
sihtotstarve: ärimaa 55% ja tootmismaa 45%;
pindala: 5189 m².

1.2 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 6;
katastritunnus: 61501:001:0170;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 5069 m².

1.3 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 7;
katastritunnus: 61501:001:0171;
sihtotstarve: tootmismaa 55%, ärimaa 45%;
pindala: 5022 m².

1.4 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 8;
katastritunnus: 61501:001:0172;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 4804 m².

1.5 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 9;
katastritunnus: 61501:001:0174;
sihtotstarve: ärimaa 55% ja tootmismaa 45%;
pindala: 8781 m².

1.6 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 10;
katastritunnus: 61501:001:0175;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 4552 m².

1.7 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 11;
katastritunnus: 61501:001:0176;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 4525 m².

1.8 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 12;
katastritunnus: 61501:001:0177;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 7127 m².

1.9 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 13;
katastritunnus: 61501:001:0178;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 4357 m².

1.10 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 14;
katastritunnus: 61501:001:0179;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 3461 m².

1.11 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 15;
katastritunnus: 61501:001:0180;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 5729 m².

1.12 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 16;
katastritunnus: 61501:001:0181;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 6202 m².

1.13 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 18;
katastritunnus: 61501:001:0183;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 4236 m².

1.14 Aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 20;
katastritunnus: 61501:001:0186;
sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;
pindala: 8949 m².

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala Vallavalitsuses.

2. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Hoonestaja on kohustatud hoonestama kinnistu ja saama kasutusloa hiljemalt 5 aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on määratud Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 118.

3. Enampakkumise tingimused:

3.1 alghind (hoonestusõiguse aastatasu algsuurus) on 0,3 EUR/m2 ehk 30 eurosenti/m2;
3.2 enampakkumises osalemise osavõtumaks on 100 eurot;
3.3 enampakkumises osalemise tagatisraha on 1000 eurot;
3.4 enampakkumise samm on 1 eurosent ja selle täisarvkordsed.

4. Enampakkumisel osalemise osavõtumaks ja tagatisraha tuleb hiljemalt tund aega enne enampakkumise algust üle kanda Põhja-Sakala Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank nr EE911010302008800000 või Swedbank nr EE712200001120223591. Osavõtjate registreerimine kell 13.30–14.00.

5. Ostja kannab kõik hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud.

Info:

Kalevi Kaur, majandusosakonna juhataja
tel 435 5449, 5308 0231
e-post: kalevi.kaur@pohja-sakala.ee